મહામારી / મહામારીને જોતા રૂપાણી સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય, આ યોજના હેઠળ રોજના રૂ.5000 સુધીનો મળશે લાભ

મહામારી / મહામારીને જોતા રૂપાણી સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય, આ યોજના હેઠળ રોજના રૂ.5000 સુધીનો મળશે લાભ

ગાંધીનગર કોર કમિટીની બેઠકમાં લેવાયો મોટો નિર્ણય, માં અમૃતમ -વાત્સલ્ય કાર્ડથી ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ મળી શકશે લાભ. દરરોજના રૂ 5000ની મર્યાદામા દાખલ થયાના 10 દિવસ સુધી લાભાર્થીને લાભ મળશે. આ નિર્ણય 10 જુલાઇ સુધી લાગુ રહેશે.


ગાંધીનગર કોર કમિટીની બેઠકમાં લેવાયો મોટો ગાંધીનગર, મા અમૃતમ -વાત્સલ્ય કાર્ડથી ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ મળી શકશે લાભ


ગાંધીનગર કોર કમિટીની બેઠકમા લેવાયો મહત્વપુર્ણ નિર્ણય
માં અમૃતમ -વાત્સલ્ય કાર્ડથી ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ મળી શકશે લાભ
દરરોજના રૂ 5000ની મર્યાદામા વિના મુલ્ય મળશે સારવાર

ગાંધીનગર કોર કમિટીની બેઠકમાં લેવાયો મોટો નિર્ણય, માં અમૃતમ -વાત્સલ્ય કાર્ડથી ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ મળી શકશે લાભ. દરરોજના રૂ 5,000ની મર્યાદામાં દાખલ થયાના 10 દિવસ સુધી લાભાર્થીને લાભ મળશે. આ નિર્ણય 10 જુલાઇ સુધી લાગુ રહેશે.Source link